Morten Tannert

Ph.d.-studerende ved afdelingen for fagdidaktik. Per 1/9/19. Campus Aarhus.

03.09.2019

Jeg er uddannet lærer i 2014 fra læreruddannelsen i Hjørring og cand.pæd. i didaktik (dansk) i 2016 fra DPU. Jeg har efterfølgende arbejdet dels som folkeskolelærer, hvor jeg har undervist i dansk, tysk og engelsk på mellemtrin/udskoling, og dels som videnskabelig assistent på DPU, hvor jeg har arbejdet på en række forskellige projekter hørende under Afdeling for Fagdidaktik.

I mit ph.d.-projekt undersøger jeg, hvordan elevers skriftsprog udvikler sig i danskfaget i udskolingen. Projektet er udformet som et korpuslingvistisk studie, hvor jeg ved hjælp af kvantitative analyser af sproglige træk i elevtekster fra 7.-9. klasse undersøger, hvordan og i hvilken grad elevernes skriftsprog udvikler sig i løbet af udskolingen.

Navne