Morten Blomhøj

Professor og leder af Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning (NCUM) med tilknytning til afdelingen for fagdidaktik. Per 1/8/20. Campus Emdrup.

19.06.2020

Jeg glæder mig over, at det via en flerårig fælles indsats i det matematikdidaktiske miljø i Danmark er lykkedes at skaffe politisk støtte og opbakning til etablering af Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning (NCUM) ved DPU, og jeg ser frem til at tiltræde som leder af NCUM og som professor i matematikdidaktik.

Centret arbejder med udvikling af matematikundervisning i hele det almene uddannelsessystem fra førskole til og med ungdomsuddannelse. Det sker under udnyttelse af og i tæt samspil med matematikdidaktisk forskning. Netop det har været omdrejningspunktet i min forskning, siden jeg i 1988 begyndte som Ph.d.-studerende - dengang hed det licentiatstuderende – ved DPU – der dengang hed Danmarks Lærerhøjskole. Siden da har jeg været ansat ved IMFUFA, Roskilde Universitet, hvor jeg har forsket i samspil med udvikling af praksis i grundskole, gymnasium, læreruddannelse, og ikke mindst indledende universitetsundervisning. Jeg har især arbejdet med matematisk modellering som mål og middel, brug af it, vanskeligheder ved tilegnelse af matematiske begreber, samt undersøgende matematikundervisning. De seneste 10 år har jeg været studieleder ved den naturvidenskabelige bacheloruddannelse på Roskilde Universitet.

Jeg ser frem til at kunne udnytte og videreudvikle min forskning i stillingen som professor, og til nye udfordringer med udviklingsprojekter i stor skala i regi af NCUM. Som leder af NCUM ser jeg frem til et spændende samarbejde med centrets medarbejdere og kollegaer ved DPU, samt med alle der bliver involveret i centrets projekter. NCUM skal realiseres som et nationalt samarbejdsprojekt til gavn og glæde for børn og unge samt for deres matematiklærere, og det glæder jeg mig til at bidrage til.

Ud over læring og undervisning i matematik er jeg optaget af at tilberede og nyde gode måltider sammen med min familie og gode venner samt af (at forsøge) at holde formen via bl.a. cykling og friluftsliv.  

Navne