Miriam Madsen

Adjunkt ved afdeling for uddannelsesvidenskab. Per 1/8/20. Campus Aarhus

23.09.2020

Jeg hedder Miriam Madsen og startede 1. august 2020 som adjunkt i uddannelsesforvaltning ved afdeling for Uddannelsesvidenskab, DPU, hvor jeg også i 2019 færdiggjorde min ph.d. og siden har været ansat som ekstern lektor. Jeg har til daglig kontor i Aarhus, og brænder ud over min forskning for at lave gode undervisningsforløb for de studerende på Uddannelsesvidenskab.

I min ansættelse som adjunkt vil jeg fortsætte mit fokus på tal i styring og forvaltning af uddannelse. Jeg er særligt optaget af, hvordan tallene er skruet sammen og hvad de gør ved, hvordan vi forstår, designer og gennemfører uddannelse. I adjunkturet vil jeg således bevæge mig videre fra performance-målinger, som var omdrejningspunktet i min ph.d., til andre former for tal, herunder budgettal, regnskabstal og økonomiske modeller.

Ud over adjunkturet har jeg fået bevilget en internationaliseringspostdoc hos DFF, som indebærer et etårigt forskningsophold hos London School of Economics. Fra primo 2021 til ultimo 2022 vil mit adjunktur være på pause, mens jeg gennemfører dette postdoc-projekt. Projektet handler specifikt om at undersøge hvordan budget- og regnskabstal er skruet sammen og hvordan de er med til at strukturere tænkning og design af uddannelse. Projektet er et komparativt studie af et dansk og et engelsk universitet.

De videregående uddannelser er mit gennemgående forskningsfelt. Min ph.d. omfattede et studie af, hvordan vi måler relevansen af videregående uddannelser på forskellige måder og her igennem konfigurerer uddannelse på bestemte måder. Med mit kommende projekt håber jeg at vise, hvordan det ikke blot er uddannelsespolitik, men også de forvaltningspraksisser, som i det daglige lever et usynligt liv og ikke får meget omtale, der påvirker og forandrer de videregående uddannelser i Danmark.

Navne