Mikkel Stovgaard

Lektor i Afdeling for Fagdidaktik. Per 1/8/22. Campus Emdrup

Mikkels forskning centrerer sig om almendidaktiske problemstillinger, herunder målorienteret didaktik, didaktisk evaluering samt elevers motivation og målorienteringer. Dette primært med fokus på grundskolen. Herudover interesserer Mikkel sig for koblinger mellem didaktisk (skole)forskning og didaktisk praksis.

Mikkel er cand. pæd. i didaktik (dansk) og har på DPU siden 2010 arbejdet med en række empiriske, didaktiske forskningsprojekter, herunder inden for klasserumsforskning, bæredygtighedsdidaktik, udeskole og åben skole. Metodisk har disse projekter primært været funderet i mixed methods-forskning. Mikkel kommer fra en stilling som adjunkt i Afdelingen for fagdidaktik, DPU. Inden da har Mikkel undervist på Uddannelsesvidenskab, på Pædagogisk Sociologi og på Generel Pædagogik. Mikkel indtræder som formand for uddannelsesnævnet for de fem didaktikuddannelser og er DPU’s repræsentant for det nordiske NorTED-samarbejde om styrkelse af ph.d.-uddannelser og forskning inden for læreruddannelsesrelevante temaer.