Mia Kaasby

Ph.d.-studerende ved afdelingen for fagdidaktik, 35 år. Per 1/1/20. Campus Aarhus.

17.01.2020

Projekttitel: Et kronotopisk møde mellem konceotuelle metaforer i et biliteracyperspektiv – om udviklingspotentialer i tosprogede elevers kanonlæsning

Inden og sideløbende med læreruddannelsen underviste jeg børn i svømning, hvorfor springet til folkeskolelærer i en ret tidlig alder føltes naturligt og rigtigt.

Efter end uddannelse var jeg lærer i 9 år i Aalborg og København. Selvom jeg stadig var begejstret for og stolt over mit virke, fik jeg dog lyst til at grave dybere ned i teorien bag og tog i 2015 til 2017 kandidatuddannelsen i didaktik mshp dansk på DPU, Emdrup.

I august 2018 fik jeg stilling som adjunkt på læreruddannelsen i Hjørring og underviste også på diplomuddannelsen i Aalborg. Jeg havde dog svært ved at lægge erfaringer fra praksis og mit specialeemne på hylden og skrev derfor min ph.d. – projektbeskrivelse med afsæt heri. Projektet omhandler flersprogede elevers forståelse af og arbejde med kanonteksters konceptuelle metaforer med henblik på både at inkludere og styrke literacytilegnelsen.

Navne