Martin David Munk

Ansat deltid som professor i et år uden opslag ved afdeling for pædagogisk sociologi. Per 1/2/21. Campus Emdrup

12.04.2021

I stillingen som professor inden for pædagogisk sociologi vil jeg fortsætte og udvikle forskning, forskningsmiljøet og undervisning i uddannelsessociologi, social ulighed, intergenerationel mobilitet, generationsreproduktion, social levedygtighed, uddannelsespolitik og husholdningsøkonomi. Nationalt og komparativt set.

Jeg er optaget af levedygtige samfund og uddannelse. På det seneste har jeg på afdelingen for pædagogisk sociologi stået for at revidere modulet Uddannelse, Institution og Politik i et komparativt perspektiv på kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi. Endvidere udbyder jeg internationalt et sommerkursus i Evaluering, Uddannelse og Social Ulighed til studerende på hele Aarhus Universitet og i udlandet.

Gennem årtier har jeg stået for og foretaget empiriske undersøgelser baseret på befolkningsdata med vægtning af samarbejde med forskere i såvel Danmark som i udlandet, især i de seneste år med professorer og unge juniorforskere i USA (University of California, Berkeley, og Wisconsin-Madison) og Tyskland (University of Munich), et arbejde som understøttes af mine relationer til ledende forskere på Sciences Po, MaxPo, med et fokus på hvorledes individer, institutioner og stater forholder sig til nye former for økonomisk, politisk og social ustabilitet.

Jeg bidrager til forskeruddannelse i forskellige sammenhænge – da jeg anser uddannelsen af næste generation af forskere for vital. Uddannet i sociologi, pædagogik og matematik-fysik ved Københavns Universitet, Lunds Universitet og École de Hautes Études en Sciences Sociales.

I et aktuelt internationalt forskningsprojekt om relationer henover tre generationer undersøger vi hvilken betydning det har for første generation af bedsteforældre at få børnebørn, tredje generation. Normalt ses på betydningen af forældrebaggrund for de nye generationer af børn. Det nye i forskningen er belysningen af hvorledes det at få børn i anden generation, forældrene, indvirker på første generations livsvilkår (”grandparenthood”), herunder deltagelse på arbejdsmarked og økonomi, hvilket særligt viser sig i familier med lavere indkomst og for ældre bedstemødre.

Jeg deltager aktivt i forskningsprogrammet Social eksklusion og pædagogik i velfærdsstaten (SEP) og forskningsenheden for Social Inequality in Education and Beyond på DPU, og jeg ser frem til at bidrage til uddannelses- og forskningsmiljøerne på Aarhus Universitet.

Navne