Marianne Thomsen

Ph.d. ved afdeling for fagdidaktik. Per 1/1/19. Campus Emdrup

18.01.2019

I mit ph.d. projekt vil jeg bl.a. undersøge, hvordan man i matematikundervisningen på mellemtrinnet kan koble arbejdet med matematikhistoriske originalkilder og GeoGebra med henblik på at understøtte elevernes ræsonnementskompetence samt overblik og dømmekraft. Projektet er bevilliget af ph.d.rådet og foregår i samarbejde mellem Aarhus Universitet og Københavns Professionshøjskole.

Jeg kommer fra Københavns Professionshøjskole, hvor jeg bl.a. underviser på diplommoduler for matematikvejledere, moduler for undervisningsfaget matematik på grunduddannelsen, deltager i forskningsprojekter, underviser, er konsulent og faglig projektleder i forbindelse med projekter tilknyttet folkeskolen. Jeg er uddannet cand. pæd. i hhv. didaktik (matematik) (2018) og pædagogisk filosofi (2011) samt lærer (1998). Jeg har også mange års erfaring som folkeskolelærer.

Navne