Maria Møller

Ph.d.-studerende ved afdeling for fagdidaktik. Per 1/1/21. Campus Aarhus

08.01.2021

Mit navn er Maria Møller, og jeg er nyansat ph.d.-studerende ved DPU. Jeg særligt optaget af didaktiske og fagdidaktiske teorier, metoder og problemstillinger, der har relevans for både det matematiske og det naturvidenskabelige problemfelt - herunder STEM-undervisning. STEM er akronym for science, technology, engineering og mathematics.

Jeg skal i de kommende tre år arbejde med mit ph.d.-projekt: Kompetenceorienteret integreret STEM-undervisning.

Mit kommende ph.d.- projekt sigter dobbelt. På den ene side har projektet et forskningsmæssigt sigte, som bidrager med ny viden om, hvordan elevers STEM-kompetencer kan udvikles gennem integreret STEM-undervisning. Dette sigte skriver sig ind det internationale samfunds ambition om, at flere elever opnår kompetencer inden for STEM. På den anden side har projektet et lokalt forankret sigte i forhold til at implementere integreret STEM-undervisning som et fællesfagligt samspil mellem matematik- og naturfagsundervisningen.

Jeg har de seneste tre været ansat ved læreruddannelsen ved UCN, hvor jeg har undervist i matematik i grunduddannelsen og i efter- og videreuddannelse samt deltaget i forskning og udviklingsprojekter om bl.a. STEM-undervisning og teknologiforståelse. Tidligere har jeg undervist i både folkeskolen i matematik, fysik/kemi og biologi og i gymnasiet i matematik på både C, B, og A-niveau.

Jeg glæder mig helt tosset til at komme i gang med mit projekt

Navne