Maria Kirstine Østergaard

Ph.d. ved afdelingen for fagdidaktik. Per 1/2/19. Campus Emdrup

28.02.2019

Mit ph.d.-stipendiat er bevilget af Ph.d.-rådet og er et samarbejde mellem AU og Københavns Professionshøjskole. Mit projekt omhandler sammenhængen mellem folkeskoleelevers forestillinger om matematik, deres læringsadfærd og deres køn, og det tager udgangspunkt i en toårig intervention i en 5.klasse.

Jeg er cand.pæd. i matematikkens didaktik med speciale i matematikangst og har en baggrund som folkeskolelærer. De sidste par år har jeg undervist i matematik på læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

Navne