Mante Vertelyte

Postdoc ved afdelingen for uddannelsesvidenskab. Per 1/2/20. Campus Emdrup

23.04.2020

Jeg er uddannet som antropolog fra Vilnius universitet og jeg har en MA and ph.d. i international migration and ethnic relations fra Aalborg Universitet. Mine interesseområder er underliggende mekanismer i racialiceringsprocesser, intersektionalitet, uddannelsespolitik og praksisser samt affekt teori. I mit ph.d. projekt har jeg udforsket den roller, som venskaber mellem unge mennesker i den danske folkeskole spiller i reproduktionen af race and racialization; Hvordan og hvornår race betyder, eller ikke betyder, noget i unge menneskers venskabsrelationer; og hvordan unge venskaber på tværs af krydsende forskelsmarkører er placeret politisk, diskursivt og socialt. Som Post Doc på AU arbejder jeg sammen med professor Dorthe Staunæs på projektet ’ Diversity work as mood work in education’ hvor vi undersøger, hvordan diversitetsarbejde foregår som et ofte upåagtet stemningsarbejde, og spiller en rolle i såvel elevernes etnisk-racialiserede oplevelser, og hvordan lærere og ledere professionelt kan respondere, og med positiv effekt på sådanne oplevelser og følelser.     

Navne