Malene Engsig Brodersen

Ph.d.-studerende ved afdelingen for pædagogisk sociologi. Per 1/1/20. Campus Aarhus.

17.01.2020

Jeg interesserer mig for, hvad tid er og hvordan tid bruges bedst i undervisningen. 

I mit ph.d.-projekt undersøger jeg matematiklæreres måder at styre tiden på i deres undervisning på mellemtrinnet.

Jeg er uddannet i pædagogisk sociologi, hvorfor mit afsæt naturligt er en sociologisk forståelse af temporalitet og didaktik.

Efter min kandidateksamen i 2016 har jeg undervist på Viborg Gymnasium og inden da har jeg været både folkeskole- og efterskolelærer.

Hovedvejleder på projektet er Jørn Bjerre.

Jeg glæder mig rigtig meget til de næste tre år i Århus.

Navne