Louise Molbæk

Adjunkt ved afdelingen for fagdidaktik. Per 1/6/19. Campus Emdrup.

08.05.2019

Jeg uddannet folkeskolelærer og cand. pæd. i didaktik mshp dansk og har ph. d. grad i uddannelsesvidenskab med fokus på skrivning fra DPU i år. Jeg interesserer mig for literacy i bred forstand men med særlig interesse for kritisk bevidsthed og handlen i relation til skrivning og læsning i grundskolen.

Navne