Lise Olsen

Ph.d.-studerende i Afdeling for Fagdidaktik. Per 1/9/22. Campus Emdrup

Jeg er pr. 1. september 2022 og tre år frem ansat som ph.d.-studerende i afdelingen for fagdidaktik, hvor jeg er tilknyttet danskgruppen. Mit ph.d.-projekt er tilknyttet et større forskningsprojekt, som undersøger sammenhænge mellem skrivekompetence og metalingvistisk viden hos elever på 5. og 8. klassetrin. (Læs evt. mere her).

Mit ph.d.-projekt har, indtil videre, titlen Skrivekompetencer i kontekst og er designet som et kvalitativt lingvistisk studie af danskfagets elevtekster. Jeg vil gerne undersøge, hvilket sprog elever anvender, når de skriver tekster i danskfaget, og hvorfor? Og særligt vil jeg undersøge, hvordan elever inddrager deres egne kontekster i skrivningen, og hvilke betydninger elevernes kontekster har for de realiserede sproglige valg i teksterne. En større forståelse af, hvordan elever udnytter deres skrivekompetencer, og hvordan det kan udfolde sig sprogligt, vil kunne anvendes i didaktisk praksis med henblik på tilrettelæggelse af skriveforløb samt vurdering af skriftlige elevtekster.

Ph.d.-projektet bygger til dels videre på mit speciale fra kandidatuddannelsen i didaktik med særligt henblik på dansk, hvori jeg undersøgte autenticitet både som et didaktisk begreb og som en sproglig resurse i elevers skriftlige fiktionstekster.

Professionelt interesserer jeg særligt for elevers skriftlige tekstproduktioner samt skriveundervisning i danskfaget og de potentialer og udfordringer, der er forbundet hermed. Privat spænder mine interesser bredt fra sport over litteratur til naturvidenskab og det derimellem.