Lars Dahl Pedersen

Ph.d.-studerende ved afdelingen for uddannelsesvidenskab. Per 1/4/20. Campus Emdrup

23.04.2020

Mit navn er Lars Dahl Pedersen. Jeg er cand.mag. i filosofi, moderne danser/koreograf og ny ph.d.-studerende i forskningsprogrammet Playful Learning Research Extension med projektet Kroppens og bevægelsens betydning i leg og læring. Projektets ambition er at undersøge, hvordan passion og engagement blandt studerende og undervisere kan bidrage til en mere kropslig og legende undervisningskultur på pædagoguddannelsen. Projektet er (sam)finansieret mellem AU og VIA University College med en bevilling fra LEGO Fonden, og jeg er tilknyttet DPU med Lars Geer Hammershøj som hovedvejleder og VIA med Ole Lund som medvejleder.

Jeg kommer fra en stilling som undervisningsassistent på Syddansk Universitet, hvor jeg har undervist idrætsstuderende i dans og bevægelseskommunikation. Ud over en bachelor- og kandidatuddannelse fra Københavns Universitet i filosofi er jeg uddannet fra Den Danske Scenekunstskole i dans og koreografi. Som danser og koreograf har jeg været optaget af at skabe kunstneriske projekter og eksperimenter bl.a. med fokus på kropslige og filosofiske benspænd igennem improvisation og deltagerinddragelse. 

Til dagligt bor jeg på Vesterbro i København og kommer udover i Emdrup også til at have min gang på pædagoguddannelsen på VIA i Jylland. Jeg glæder mig rigtig meget til de næste tre år og til at indgå i nye fællesskaber.    

Navne