Katrine Risbank Jensen

Ph.d.-studerende i Afdeling for Pædagogisk Sociologi. Per 1/9/22. Campus Emdrup

D. 1. september 2022 startede jeg op som ph.d.-studerende ved DPU i afdelingen for Pædagogisk Sociologi. Jeg er uddannet pædagog og pædagogisk antropolog (her fra DPU), og har længe arbejdet indenfor det specialpædagogiske område. Det er også her min forskningsmæssige interesse og passion ligger.

Jeg skal i de næste tre år arbejde med mit ph.d.-projekt A Family Disabled: Negotiating the Meaning of Disability in the Danish Social Welfare System. Ideen til projektet er udsprunget fra et feltarbejde udført i Uganda under min specialetid. Her oplevede jeg, hvor stor betydning det at få et barn med et handicap fik for hele familiers sociale identitet og livskvalitet. En fortælling, der, om end i andre former, går klart igen i Danmark.

Ligeledes inspireret af opråb fra nuværende danske aktivistbevægelser, opstartet af pårørende til mennesker med handicap, vil jeg derfor undersøge, hvad der sker i interaktionerne mellem familier med børn med handicap, og de socialarbejdere de møder i det danske velfærdssystem. Interaktioner der, med familiernes ord, efterlader dem med en følelse af at være mistænkeliggjorte og problematiske.

Hvad der er på spil i disse relationer, hvordan de påvirker familierne, og hvilke strategier familierne tillægger sig for at opnå en form for kontrol over deres trivsel og sociale identitet, er nogle af de spørgsmål mit nyopstartede projekt vil dykke ned i.