Karina Kiær

Ph.d.-studerende ved afdelingen for uddannelsesvidenskab. Per 1/1/20. Campus Aarhus.

17.01.2020

Mit navn er Karina Kiær, og jeg er så heldig at have fået tildelt et ph.d.- stipendiat gennem Ph.d.-Rådet med titlen ”Læsevejledning og databrug som organisatoriske rutiner i folkeskolen”. Jeg starter som ph.d.-studerende på DPU 6. januar 2020 med kontorplads i Aarhus.

Til daglig bor jeg sammen med min mand, to børn på 6 og 10 år og vores gamle dansk-svenske gårdhund i Seest i Kolding. Jeg har en baggrund som folkeskolelærer og har arbejdet på Bakkeskolen i Kolding fra 2004-2012, hvor jeg har undervist i dansk, tysk og historie, desuden har jeg fungeret som UNESCO-lærer og samarbejdet med lærere og elever fra bl.a. Ghana og Sct. Croix. I min tid som lærer har jeg også fungeret som didaktisk vejleder og skolebibliotekar, og det var under min tid på Bakkeskolen, at jeg i 2007 påbegyndte min cand.pæd. uddannelse på DPU inden for didaktik og dansk, som jeg færdiggjorde i 2012.

I 2012 blev jeg ansat på Center for Undervisningsmidler i UCL som konsulent for dansk og de pædagogiske læringscentre. Her har jeg også undervist på Læreruddannelsen samt de pædagogiske diplomuddannelser. Desuden har jeg siden da været fast samarbejdspartner med Det Nationale Videnscenter for Læremidler, Læremiddel.dk, hvor jeg bl.a. har arbejdet med at implementere et sprog om vurdering af læremidler, og jeg er bl.a. medudvikler af værktøjet www.vurdigi.dk  I læremiddel.dk har jeg sammen med dygtige kollegaer arbejdet i mange forskellige projekter, bl.a. om Demonstrationsskoleprojekterne, Inkluderende digital projektdidaktik, Anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler og nu Teknologiforståelse i folkeskolen.

Siden 2017 har jeg været ansat som danskkonsulent på Center for Undervisningsmidler ved UCSYD i Haderslev, hvor jeg har vejledt mange lærere i valg og brug af læremidler. Desuden har jeg også undervist på læreruddannelsen og læsevejlederuddannelsen. Jeg er beskikket censor inden for skriftlig fremstilling og udvalgt til at sidde i den nationale faggruppe for dansk i UVM. I 2019 blev jeg en del af det nationale forsøgsprojekt om teknologiforståelse i folkeskolen, hvor jeg har udviklet prototyper til dansk. Siden januar 2019 har jeg arbejdet med et forskningsprojekt sammen med docent og leder af forskningsprogram for dagtilbud og skole, Thomas R.S. Albrechtsen, omhandlende læsevejlederes meningsskabelse i databrug, og dette projekt fungerer som en slags pilotstudie for mit ph.d.-projekt. Mine forskningsinteresser er primært inden for test, databrug, didaktik, it- og teknologier, organisation, vejledning, dansk og samarbejde i skolen.

I min fritid holder jeg af at være sammen med min familie og venner. Jeg dyrker pilates og tilbringer en del tid i diverse sportshaller med min håndboldglade familie. Jeg har også brugt en del af min fritid på at udvikle læremidlet ”SkriveSituationer 1 og 2” sammen med min kollega Minea Neigaard.

Jeg glæder mig til at møde jer alle sammen.

Venligst Karina

Link til pressemeddelelse fra UCSYD

Navne