Julia Nørgaard

Ph.d. ved afdeling for pædagogisk psykologi. Per 1/1/19. Campus Aarhus

18.01.2019

Mit navn er Julia Nørgaard. Jeg har netop startet mit ph.d.-stipendiat, som er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, DPU og VIA UC, Pædagoguddannelsen i Aarhus.  Jeg har en kandidat i pædagogisk psykologi, som jeg færdiggjorde i 2017. Siden da har jeg arbejdet som underviser på Pædagoguddannelsen og som mentor i Rådgivnings- og Støttecenteret på AU.

Forskningsmæssigt er jeg primært optaget af børns hverdagsliv i børnehaven, herunder de relationelle betingelser, som får betydning for børnenes deltagelsesmuligheder og dermed deres trivsel, udvikling og læring. I mit ph.d.-projekt fokuserer jeg på samspillet mellem pædagoger og børn i børnehaven, og hvordan pædagoger kan udvide udsatte børns deltagelse i børnefællesskabet.

Navne