Jeppe Bundsgaard

Professor ved afdelingen for fagdidaktik. Per 15/5/20. Campus Emdrup.

19.06.2020

Jeppe Bundsgaard er 15. maj tiltrådt som professor i danskfagets didaktik i relation til folkeskolen. Jeppe Bundsgaard har været ansat ved DPU siden 2001, hvor han startede som ph.d. med en afhandling om danskfagets it-didaktik. Senest var han fra 2014 ansat som professor MSO.

Jeppe Bundsgaards forskning har for det første kredset om, hvordan it kan integreres i undervisning, så den understøtter progressive undervisningsformer (elevaktive, virkelighedsnære, projektorienterede). For det andet har den handlet om, hvordan danskfaget kan bidrage til at eleverne udvikler de kompetencer og den dannelse, der er nødvendige i nutidens netværkssamfund. Og for det tredje har den handlet om at undersøge, hvad der kendetegner den aktuelle undervisning i danskfaget og elevernes udbytte heraf. I de senere år har Bundsgaard desuden haft særligt fokus på kvaliteten af og mulighederne ved test og evaluering.

Jeppe Bundsgaard har siden 2010 været National Research Coordinator i IEA-studiet International Computer and Information Literacy Study (ICILS) som er blevet gennemført i 2013 og 2018. Forberedelserne til gennemførsel i 2023 er i gang. Han har desuden deltaget i forskningsledelsen i en række store interventionsstudier i folkeskolen, bl.a. AUUC-konsortiets fire Demonstrationsskoleforsøg (2013-2015), de Innovationsfondsfinansierede projekter Game Based Learning in the 21st Century (2017-2022) og ATEL: Teaching platform for developing and Automatically Tracking Early stage Literacy skills (2018-2022) med flere.

Jeppe Bundsgaard har deltaget i en lang række ministerielle rådgivningsgrupper, bl.a. Undervisningsministeriets Ekspertfølgegruppe for forsøgsprogram for teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning, Rådgivningsgruppe for evaluering af de nationale test, Faggrupper for folkeskolens obligatoriske fag: faggruppen for dansk, samt i Arbejdsgruppen for udarbejdelse af Forenklede Fælles Mål for danskfaget. Han har desuden været international ekspert i PISA 2021 ICT expert group og i OECDs Education 2030-projekt.

Jeppe Bundsgaard har vejledt 9 og vejleder aktuelt 2 ph.d.-studerende og underviser på DPU's didaktikuddannelser. Han er formand for Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning, og han modtog i 2016 Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Pædagogiske Hæderspris.    

Navne