Navne

Ida Gran Andersen

Lektor i Afdeling for Pædagogisk Sociologi. Per 1/10/21. Campus Aarhus

Som uddannelsessociolog centrerer min forskning sig omkring skolers rolle i generering af uddannelsesulighed. Jeg er overordnet set interesseret i, hvordan sociale kontekster og læringsmiljøer i skoler, herunder lærere og klassekammerater, former uddannelsesmæssige forskelle og ulighed. Derfor er min primære forskningsinteresse at forstå produktionen af uddannelsesulighed ved at fokusere på, hvad der foregår i specifikke læringsmiljøer i skoler og klasseværelser.

Min nuværende forskning fokuserer på kønsforskelle på tværs af forskellige fagområder samt forskelle i drenge og pigers orienteringer mod STEM (Science, Technology, Engineering and Math). Konkret undersøger jeg, hvordan kulturelt indlejrede kønsopfattelser og stereotyper blandt lærere og elever, former drenge og pigers faglige selvforståelse og faglige præstationer generelt og orientering mod STEM-studieretninger specifikt. Metodisk trækker jeg primært på kvantitative metoder, herunder økonometriske og eksperimentelle metoder, som jeg anvender til at analysere survey-, register- og digitale data.