Ida Danneskiold-Samsøe

Postdoc i Afdeling for Antropologi. Per 15/9/21. Campus Emdrup

21.09.2021

Jeg er cand.mag. i dramaturgi og har i en årrække arbejdet i det kulturelt-kreative felt. I 2016 færdiggjorde jeg min ErhvervsPhD hos konsulentvirksomheden Pluss A/S og CBS – institut for organisation om læringsprocesser på Aarhus Teater. Fokus var læring i mødet med nyt og ukendt, nemlig samarbejdet mellem faste administrative medarbejdere og projektansatte kunstneriske ledere.

Arbejdet med læring i organisationer har vagt min interesse for pædagogers faglighed og udvikling.

De seneste år her jeg lavet pædagogiske udviklingsprojekter i dagtilbud, med omdrejningspunkt i pædagogers arbejde med nye tilgange til inklusion af børn med særlige udfordringer.

På pædagogisk antropologi skal jeg lave projekt sammen med Bjørg Kjær. Vi skal undersøge, hvordan specialpædagogiske ”mellemformer” rettet mod inklusion af børn med autisme praktiseres og organiseres i almene dagtilbud.

Jeg glæder mig – særligt til at møde alle jer!

Navne