Henriette Romme Lund

Ph.d.-studerende ved afdelingen for fagdidaktik. Per 1/1/20. Campus København.

17.01.2020

Jeg hedder Henriette Romme Lund og er netop startet som ph.d. studerende på DPU, afdeling for fagdidaktik. Her skal jeg over de næste 3 år undersøge elevens læseoplevelse i skolens læsebånd.

Læsebånd handler, kort sagt, om, at skolens elever stillelæser samtidig. Det sker typisk om morgenen, eksempelvis fra 8.00 – 8.20. Formålet er give eleverne gode læseoplevelser, så de får lyst til at læse mere, også i fritiden, da internationale læseundersøgelser som PISA og PIRLS, viser, at netop fritidslæsning og læselyst styrker elevens generelle læsekompetence.

Jeg har gransket hvad vi ved om læsebånd såvel i Danmark som internationalt set, men er endnu ikke stødt på undersøgelser af, hvad der kendetegner elevens læseoplevelse i skolens læsebånd? Derfor er det projektets hovedspørgsmål.

Stillelæsning er en individuel, kognitiv proces, hvor tekst afkodes og forstås. Det gør læseoplevelsen til en tavs oplevelse, hvorfor jeg, for at få indsigt i den, vil bede eleverne italesætte den. Projektet er derfor primært et eksplorativt, etnografisk studie, der gennemføres via observation og forskellige kvalitative interviewmetoder. Det er en tilgang jeg finder utrolig spændende og som jeg allerede har arbejdet en del med. Både i forbindelse med projektet Hvad skaber en lystlæser? (2007), den seneste danske læsevaneundersøgelse Børns læsevaner 2017. Overblik og indblik (2018) og i forbindelse med flere mindre projekter.

Mit ph.d. projekt er finansieret via et stipendie fra Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning. Det betyder, at det dels er del af forskningsmiljøet på Københavns Professionshøjskole, hvor jeg har læseforsker Jesper Bremholm som bivejleder, dels er en del af forskningsmiljøet på DPU, hvor min hovedvejleder er Anna Karlskov Skyggebjerg.

I hverdagen betyder det, at jeg nogle dage vil være det ene sted, andre dage det andet. Så hvis man skulle have lyst til at drøfte kvalitativ metode, børns perspektiv samt litteratur og læsning med mig – og møder en lukket dør – så betyder det blot, at jeg lige er et andet sted den dag. Jeg vil altid være at finde på mailen: hrlu@edu.au.dk

Min profil på UC viden

Navne