Hanne Kusk

Ph.d.-studerende ved afdelingen for uddannelsesvidenskab. Per 1/3/20. Campus Aarhus

23.04.2020

Jeg hedder Hanne Kusk og tiltræder den 1. marts 2020 min stilling som ansat og ph.d. studerende ved DPU.

Mit ph.d. projekt hedder ”Fællesskaber ved æstetisk praksis i dagtilbud”. Det er en del af et 4-årigt landsdækkende projekt, ”Legekunst”, som udspringer fra Kulturprinsen (Udviklingscenter for børne- og ungekultur), med støtte fra Nordea Fonden. Legekunstprojektet er et løft til 0-6 årsområdet med fokus på kunst og kultur. Legekunsten folder sig ud i institutioner hvor pædagoger og kunstnere via aktionslæring samarbejder om at skabe en inspirerende hverdag for børnene. Samtidig uddannes studerende på landets pædagoguddannelser i at arbejde med fokus på kunst, kultur og dannelse på en legende måde. Forskningsdelen er et samskabelsesprojekt og er ledet af Lars Geer Hammershøj fra DPU, der også bliver min vejleder. De deltagende Professionshøjskoler og forskere bidrager med hvert deres projekt, som har forskellige vinkler på Legekunst.

Jeg repræsenterer Professionshøjskolen UCN, hvor jeg tidligere har været lektor ved pædagoguddannelsen. Min forskning foregår i Nordjylland, primært i Thisted Kommune, i kommunale og private dagtilbud. Jeg har desuden samarbejde med Frederikshavn og Hjørring Kommune. Ph.d.-projektets undersøgelsesdesign er udformet med baggrund i Julie Borup Jensens beskrivelse af design af aktionsforskningsprojekter med inspiration fra kunstneriske skabelsesprocesser og et æstetisk, samskabende blik på vidensudvikling.

Jeg bor i Sennels ved Thisted med min mand, og vi har to voksne døtre der begge bor i Århus og læser ved AU.

Selv er jeg uddannet på DPU i Emdrup, som cand. Pæd. i billedkunst med særligt henblik på drama. Jeg har mange års erfaring som underviser og formidler, og som deltager i forsknings og udviklingsprojekter, primært med fokus på æstetik og kultur. Mine arbejdstimer deles mellem UCN og DPU, hvilket betyder at jeg kommer til at have kontor i både Thisted og Århus. Jeg glæder mig meget til at møde mine nye kolleger og medstuderende ved DPU.    

Navne