Frida Poulsen

Ph.d.-studerende ved afdelingen for pædagogisk filosofi og generel pædagogik. Per 1/9/19. Campus Emdrup.

03.09.2019

Fra 1. sept. 2019 starter jeg mit ph.d.-projekt med titlen ”Inklusion i den færøske folkeskole: fra politisk vision til implementering”. Ph.d.-projektet er bevilliget fra det Færøske Forskningsråd og bliver udført i et samarbejde mellem AU og Universitetet på Færøerne. Projektet kredser sig om at udforske og bidrage med viden omkring implementering af den politiske inklusionsvision i den færøske folkeskole set i et krydspres mellem almen- og special pædagogik og i forskellige diskurser, samt udforske indflydelse af danske og internationale strømninger på feltet på Færøerne. Sammenfattet er det projektets formål at udforske og indfange emnets kompleksitet i samspillet mellem visioner, kultur, strategier, organisering og praksis i skole.

Min interesse samt arbejdsmæssige og uddannelsesmæssige erfaringer er indenfor pædagogik, undervisning, politik og administration. Jeg har en BA i statskundskab, samt uddannet folkeskolelærer og cand.pæd. i pædagogisk psykologi.  Jeg har arbejdet som folkeskolelærer i mere end 10 år, været faglig leder på PPR-kontor og de seneste 7 år har jeg arbejdet som fuldmægtig i det færøske Undervisningsministeriet, primært inden for det specialpædagogiske område.

Navne