Christoffer Granhøj Hansen

Ph.d.-studerende ved afdelingen for pædagogisk psykologi. Per 1/1/20. Campus Emdrup.

21.02.2020

Jeg er d. 1/1-2020 begyndt på ph.d.-projektet ’Tværprofessionelt samarbejde om børn i vanskeligheder i skolen’. Projektet undersøger det tværprofessionelle samarbejde i skolen, når PPR inddrages til at støtte lærere og pædagogers arbejde med at udvikle inkluderende læringsfællesskaber, hvor fokus flyttes fra enkeltbørn til børns fællesskaber. Formålet er at udvikle praksisnær viden om det tværprofessionelle samarbejde, og hvordan det kan gøres mere relevant for lærere og pædagoger i deres daglige arbejde med inklusion. Projektet er finansieret af ph.d.-rådet, og jeg er tilknyttet DPU med Dorte Kousholt som hovedvejleder og UCL med Ida Schwartz som medvejleder. 

Jeg har en bacheloruddannelse fra RUC i Psykologi & Pædagogik og Uddannelsesstudier og en kandidat i pædagogisk psykologi, som jeg færdiggjorde i 2018. Privat bor jeg på Fyn med min kæreste og to døtre.    

Navne