Christina Hersom

Ph.d.-studerende ved afdelingen for pædagogisk filosofi og generel pædagogik. Per 1/2/20. Campus København.

17.01.2020

Christina Hersom vil fra den 1. februar 2020 være indskrevet på Århus Universitet som Ph.d. studerende. I samarbejde med Implement Consulting Group og SDU vil hun under primærvejledning af lektor Hans Henrik Knoop udvikle ny viden om, hvordan man opbygger bæredygtig resiliens i organisationer gennem strategisk og kontinuerlig resilienstræning.

Christina har i flere år arbejdet som senior ledelseskonsulent i Implement Consulting Group med speciale i resiliensudvikling. Hun arbejder generelt med udvikling af talenter, ledere, team, ledergrupper, ledelseskultur og skaber gennem en erhvervspsykologisk tilgang læring, forandring og resultater på den menneskelige side i nogle af Danmarks største offentlige og private organisationer. Hun har stor erfaring som facilitator og underviser på akademier, programmer, camps, workshops, træningssessioner og med individuelle test- og forandringssamtaler. Ledere kender Christina som en faglig, engageret, humoristisk og fleksibel sparringspartner, der ikke er bleg for at prøve nye spontane ideer og prototyper an, når der skal ske læring og fornyelse. Hun har desuden tidligere arbejdet en del år med trivsel og mental sundhed i arbejdslivet, da hun har fungeret som autoriseret arbejdsmiljørådgiver med speciale i psykisk arbejdsmiljø og komplekse sager.

Christina finder det vigtigt at fundere interventioner i forskningsbaserede og validerede metoder. Hun er dog nysgerrig, kreativ og begejstret af sind og har derfor også en stor interesse i at udvikle ny viden, sammensætte nye koncepter og omforme metoder til praktisk procesarbejde blandt mennesker, der ønsker at gå nye veje. Udviklingsarbejdet går hånd i hånd med stor optimisme, energi og en tro på, at der altid kan skabes brugbar læring uanset hvor store udfordringerne måtte synes at være. 

Af uddannelse er Christina Cand.mag. i Psykologi og Virksomhedsstudier. Hun har senere i 2016 færdiggjort sin Master i Positiv Psykologi på DPU som resulterede i et nyt og styrkebaseret 360 graders lederudviklingskoncept opbygget omkring et anderledes feedback format end det vi kender i dag. Hun fungerer nu som censor på masteruddannelsen og deltager aktivt i netværk der udspringer fra Århus Universitet.

Privat bor Christina på Frederiksberg med sin familie. I fritiden dyrker hun psykologisk faglighed gennem netværk, bøger og artikler, hun rejser, dyrker fitness og forsøger sig indimellem på golfbanen, hvis tiden tillader det.

Navne