Bente Jensen

Ansat som professor i et år uden opslag ved afdeling for uddannelsesvidenskab. Per 15/12/20. Campus Emdrup

10.02.2021

Bente Jensen er fra december 2020 ansat som professor i social innovation i dagtilbud ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Afdeling for Uddannelsesvidenskab.

Hun har ud over at varetage opgaver med undervisning og administration deltaget i eller været leder af adskillige tværdisciplinære forskningsgrupper med fokus på social ulighed, dagtilbud og børns udvikling og trivsel. Hun har blandt andet været forskningsleder i to omfattende RCT-studier med fokus på effekten af professionel udvikling i "early childhood education and care" (ECEC) på praksisudvikling og børns udbytte. Desuden har hun været leder af eller deltaget i et antal andre eksternt finansierede forskningsprojekter (både i dansk og i EU regi) med fokus på børns udvikling og trivsel i en dagtilbudskontekst.

I 2015 udviklede og lancerede Bente Jensen og hendes forskningsgruppe pilotprojektet "Abecedarian Approach within an innovative Implementation Framework". I årene 2019-2020 udviklede og gennemført Bente Jensen sammen med kolleger, en kommune og kolleger i fire lande et nyt innovativt kompetenceudviklingsprojekt VALUE.

Aktuelt 2020-2023 er Bente Jensen leder af projektet "Pædagogisk kvalitet i dagtilbuddet", som med støtte fra TrygFonden gennemføres i elleve danske kommuner. Projektet gennemføres som et praksis-baseret kollaborativt interventionsstudie, der kombinerer RCT studier med kvalitative etnografiske studier.

Herudover har Bente Jensen deltaget i talrige ekspert- og rådgivningsudvalg i ind- og udland. Bente Jensen underviser og vejleder på BA og KA niveau på Uddannelsesvidenskab.

Navne