Bent Sortkær

Postdoc ved afdeling for pædagogisk sociologi. Per 16/10/20. Campus Aarhus

23.10.2020

Mit navn er Bent Sortkær og jeg har siden 2010 været en del af DPU, campus Aarhus ved afdelingen for Pædagogisk Sociologi.

I min nuværende stilling er jeg ansat som post.doc. i projekterne ’Exploring School Culture’ (Velux bevilling, PI: David Reimer) og ’Reducing Inequality in Access to Higher Education’ (DFF, PI: David Reimer). Begge projekter undersøger ulighed i forbindelse med overgange til hhv. ungdomsuddannelse og videregående uddannelse.

Min forskningsinteresse har således at gøre med ulighed i uddannelse med særlig fokus på elevernes perspektiver. Mere specifikt på hvordan elevernes baggrund kan have betydning for, hvordan et øjensynligt universalt og inkluderende uddannelsessystem producerer ulighed.

Jeg er uddannet folkeskolelærer, og er siden ligeledes uddannet forsker, og har en stor nysgerrighed på uddannelsespraksis.

Hvis du er mere nysgerrig, er du velkommen forbi mit kontor (bygn. 1483: kontor 429).

Navne