Annika Solveig Hedegaard Isfeldt

Ph.d.-studerende ved Afdeling for Uddannelsesvidenskab. Per 1/4/22. Campus Emdrup

D. 1. april bliver Annika Isfeldt ph.d.-studerende ved DPU som en del af forskningsprojektet A(lgorithms)D(ata)D(emocracy), hvor hun skal undersøge, hvordan prædiktive algoritmer forandrer forholdet mellem stat og borger. Annika er uddannet antropolog og filosof, og hun kommer fra en stilling delt mellem Institut for Antropologi og Copenhagen Center for Social Data Science (SODAS) - begge ved Københavns Universitet.

Annika læser især politisk filosofi, fænomenologi og al mulig skønlitteratur. Hun har lavet et længerevarende feltarbejde på Færøerne om (post)koloniel historieskrivning og identitetskonstruktion. Til daglig bor Annika rundt om hjørnet fra DPU sammen med sin kæreste og deres 7 måneder gamle datter.