Anna Christine Daa Funder

Ph.d.-studerende i Afdeling for Pædagogisk filosofi og Generel pædagogik. Per 1/2/23. Campus Emdrup

Mit navn er Anna Christine Daa Funder, og jeg starter som 4+4 Ph.d.-studerende d. 1. februar. Mit projekt, ‛En Merleau-Pontiansk børneontologi og småbørnspædagogik’ er teoretisk, og jeg tager især udgangspunkt i Merleau-Pontys Sorbonne forelæsninger om børnepsykologi og pædagogik. Jeg ønsker at foretage en systematisk behandling af Merleau-Pontys filosofi om børn og på baggrund heraf formulere en småbørnspædagogik, der kan danne grundlag for en alternativ tilgang til omsorgsopgaven i dagtilbud.

Jeg har igennem mit bachelorstudie i filosofi især været optaget af fænomenologi, og er senere i stigende grad blevet interesseret i pædagogisk teori og filosofi. Af denne grund søgte jeg mod DPU, hvor jeg siden 2021 har læst pædagogisk filosofi.

Jeg ser frem til at begynde arbejdet og møde en masse af jer.