Andreas Lieberoth

Lektor ved afdeling for pædagogisk psykologi. Per 1/3/21. Campus Aarhus

26.05.2021

Andreas Lieberoth har siden 2016 været adjunkt på afdelingen for Pædagogisk Psykologi på Campus Aarhus, samtidigt med at han har arbejdet på legeforskningprojektet PlayTrack ved Interacting Minds Centeret (IMC), finansieret af Lego fra 2016-2020. Fra 2021 træder han til som fuldtidsforsker og underviser på DPU med specialomårde i læring og cyber/mediepsykologi.

I de kommende år skal Andreas opbygge fagmiljø for pædagogisk psykologiske studier af digitale teknologier og bl.a. styrke undervisningen i kvantitative metoder og cyber/mediepsykologi.

Han er ph.d. i psykologi fra Aarhus Universitet og startede sin forskerkarriere med at undersøge digitale spil i undervinsingen ud fra kognitive og socialpsykologiske perspektiver. Han blev internationalt anerkendt for sin forskning i psykologiske effekter af gamification og har siden forsket i, hvordan teknologi påvirker vores måder at lære, arbejde, lege og være sammen på. 

Andreas var medgrundlægger af DPUs School of Education Experimental Research (SEER) unit. Hans seneste forskning har foruden ledelse af et internationalt COVID-19 projekt om stress og coping under Coronanedlukningen drejet sig om digitale teknologier i skoler og daginstitutioner og om forældres forestillinger om effekterne af “skærmtid” på deres børn. Han sidder i det rådgivende organ for Sundhedsstyrelsens Center for Digital Sundhed og har foruden skoler og praktikere bl.a. rådgivet projekter ved Styrelsen for IT og Læring, Det Kriminalpræventive Råd, Digitaliseringsstyrelsen og verdenssundhedsorganisation WHO.    

Navne