Hvad strides der aktuelt om inden for trivsels- og stressforskningen?

Videnskabsteoretisk tvist.

07.10.2020 | Lise Wendelboe

Dato man 23 nov
Tid 15:00 17:00
Sted D174

Hvordan defineres trivsel og stress, og hvad ved ’vi’ om stress inden for uddannelsessystemet? Hvem rammes af stress og hvorfor? Er stressforskningen en del af problemet?

Anne Maj Nielsen
Lars Geer Hammershøj
Claus Holm

Tilmelding

Deltagerantallet vil være begrænset til 30.

Se hele rækken af videnskabsteoretiske tvister efterår 2020.

Medarbejdere