Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  DPU For undervisere Studiestart årshjul

Studiestart DPU - årshjul

Tidspunkt

Måned

Aktivitet

Ansvarlig

26. Januar Politik for studiestart Studieleder
Primo Februar Ansætte cheftutorer  Uddannelseskoordinator
Ultimo Februar Indkalde tutorer Cheftutorer
Primo April Workshop for BA cheftutorer Arts studiestartskoordinator
Medio April Møde med alle relevante parter  Uddannelseskonsulent
    Program for fælles DPU velkomst Studieleder
    Program for BA studiestarten Uddannelseskoordinator
    Program for KA studiestarten Uddannelseskoordinator
Primo Juni BA cheftutorer sender ruspjece til Arts studiestartskoordinator Uddannelseskoordinator
Primo Juni BA cheftutorer sender eventuelt velkomstbrev til Arts studiestartskoordinator Uddannelseskoordinator
Medio Juni BA cheftutorer sender tekst til web til Arts studiestartskoordinator Uddannelseskoordinator
Medio Juni Tekst og program til KA studiestart til web til Arts studiestartskoordinator Uddannelseskoordinator
Medio August Velkomstbreve pakkes og udsendes Arts studiestartskoordinator
    Booke lokaler til BA rusuge Cheftutorer
    Booke lokaler til KA rusuge Uddannelseskoordinator
    Booke lokaler til fælles arrangementer Uddannelseskonsulent
    Booke hytter og busser til rystesammen-tur Cheftutorer
    Booke hytter og busser til rustur Cheftutorer
    Sende optagstal til cheftutorer BA og KA Uddannelseskonsulent
uge 35 August BA introuge Uddannelseskoordinator
uge 35 August KA introdage Uddannelseskoordinator
uge 35 August Fælles velkomst Trøjborg og Emdrup Studieleder
  September Faglige Fredage i Emrup Studieleder
uge 37 September Rustur Aarhus Cheftutorer
uge 40 September Rustur København Cheftutorer
25. September Studiestartsfest i Emrup De studerendes festudvalg
    Studiestartsfest på Trøjborg De studerendes festudvalg
    Budget Uddannelseskonsulent
    Regnskab Uddannelseskonsulent
Primo Oktober Evalueringsmøde for alle relevante parter Uddannelseskonsulent

Opdateret juni 2015

52990 / i29