Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  DPU For undervisere Ragna Lorentzens Legat

Fonden lektor Ragna Lorentzens Legat

Lektor, mag.art. Ragna Lorentzen testamenterede i 1996 sin efterladte formue til en fond, der er etableret som Fonden lektor Ragna Lorentzens Legat til Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet. Fonden uddeler årligt et antal legatportioner for fortrinsvis islandske dansk-studerende eller andre islandske studerende ved DPU.

Det er en betingelse for tildeling af legatet, at legatmodtageren er i økonomisk trang.

Ansøgningsskema skal benyttes og sendes til legatssekretær Tobias Hiort-Lorenzen, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

Ansøgningen skal være vedlagt en redegørelse for ansøgerens økonomiske forhold med kopi af sidste års årsopgørelse samt forskudsregistrering for dette år, relevante eksamensresultater, udtalelse eller anbefaling af en underviser om ansøgerens forløb på den pågældende uddannelse på DPU.

Fondens bestyrelse træffer bestemmelse om størrelse af legatportioner. Legatet vil efter omstændighederne også kunne uddeles uden ansøgning.

Spørgsmål kan rettes til legatsekretær Tobias Hiort-Lorenzen på tlf. 8716 3597, mail: thl@edu.au.dk.

Der er ansøgningsfrist 1. maj.

52943 / i29