Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  DPU For undervisere Hans I Hansens Legat

Undervisningsinspektør Hans I Hansens Legat

Undervisningsinspektør Hans I. Hansens Legat uddeler et antal legatportioner en gang årligt.

Legatet er oprettet af undervisningsinspektørens afdøde enke, Maren Hansen. Der uddeles legatportioner til uddannede lærere eller lærerinder i folkeskolen samt private grundskoler, som søger videreuddannelse på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet, dvs. er indskrevet på en af instituttets uddannelser.

Ved legatuddelingen lægges vægt på, om en ansøger er kommet i økonomisk trang som følge af videreuddannelsen.

Ansøgningsskema skal benyttes og sendes til legatsekretær for bestyrelsen, Tobias Hiort-lorenzen, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Tuborgvej 164, 2400 København NV.

Ansøgningen skal være vedlagt en redegørelse for ansøgerens økonomiske forhold med kopi af sidste års årsopgørelse samt forskudsregistrering for dette år, relevante eksamensresultater, udtalelse eller anbefaling af en underviser om ansøgerens forløb på den pågældende uddannelse på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU).

Fondens bestyrelse træffer bestemmelse om størrelse af legatportioner. Legatet vil efter særlige omstændigheder også kunne uddeles uden ansøgning.

Spørgsmål kan rettes til legatsekretær Tobias Hiort-Lorenzen på tlf. 2652 6235, mail: thl@edu.au.dk. 

Der er ansøgningsfrist 1. maj.

52940 / i29