Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  DPU Service og lokaler Affaldshåndtering

Affaldshåndtering på Campus Emdrup

På dit kontor

På Campus Emdrup sorterer vi affald ved kilden. Alle medarbejdere har en papirkurv, som er beregnet til papir i det ene rum og andet affald i det andet rum.

Rummet med plastpose skal du selv tømme i køkkenet, og papiraffaldet tømmer du selv over i de smalle papirsække. Husk aldrig at fylde sækken med mere papir, end du selv let kan løfte den. Sækkene finder du i affaldsrummene.

Papiraffald i smalle papirsække stilles på følgende opsamlingssteder på Campus Emdrup:

 • Bygning A:
  Stuen: A 131 affaldsrum til opsamling af papir/pap og glas
  2. sal: Der placeres en bur-vogn mandag eftermiddag som vil blive tømt tirsdag efter Kl. 10.30
 • Bygning B: Stuen: i lokale B118 er der affaldsrum som opsamlingssted
 • Bygning C: Trappeafsatsen ved C001
 • Bygning D: Stuen: Affaldsrum D105

 
Emballagepap og glas

Ved modtagelse af materiale/pakker, hvor emballagen ikke kan være i papirsækkene, skal kasserne slås sammen og anbringes ved opsamlingsstederne inden kl. 10.30, hvor det vil blive afhentet af betjentene.

Tomme flasker og rengjorte glas skal i videst muligt omfang afleveres i flaskecontaineren, som er placeret ved Netto. I enkelte tilfælde kan flaskerne afleveres i affaldsrummene, hvor der er placeret en plastkasse til formålet.

Fortroligt materiale skal makuleres

Hvis du skal bortskaffe fortroligt materiale, sker dette ved at materialet makuleres. Med fortroligt materiale forstås:

 • Dokumenter som indeholder CPR-numre, 
 • Personoplysninger om etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige eller seksuelle forhold, som kan henføres til bestemte personer.
 • Dokumenter som indeholder oplysninger, som kan spores tilbage på enkelt personer.

Henvendelse til Service og IT ved oprettelse af sag.

Har du større mængder affald?

Hvis du har større mængder affald, kan du rekvirere et bur til sækkene. Dette gøres ved at oprette en sag til Bygningsservice.

42292 / i29