Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  DPU Sekretariat Hvem gør hvad i sekretariatet

Hvem gør hvad i DPU´s sekretariat?

Sekretariatsleder: Christine Wernberg Dalhoff

 • Afdelings-administratorer – generel administration (AAG)
  Anette Eriksen: Afdeling for Pædagogisk Psykologi
  Else Thousig: Afdeling for Pædagogisk Filosofi og Generel Pædagogik
  Else Thousig (barselsvikar): Afdeling for Fagdidaktik
  Lise Wendelboe: Afdeling for Pædagogisk Antropologi
  Lise Wendelboe: Afdeling for Uddannelsesvidenskab
  Tobias Hiort-Lorenzen: Afdeling for Pædagogisk Sociologi
 • Afdelings-administratorer – uddannelse (AAU)
  Anette Eriksen: Afdeling for Pædagogisk Psykologi
  Birgitte Dam: Afdeling for Uddannelsesvidenskab
  Birgitte Dam: Afdeling for Fagdidaktik
  Dan Fog Enevoldsen: Afdeling for Pædagogisk Filosofi og Generel Pædagogik
  Dan Fog Enevoldsen: Afdeling for Pædagogisk Sociologi
  Natasja Pedersen: Afdeling for Pædagogisk Antropologi
 • Administratorer Campus Aarhus
  Bolette Hansen og Susanne Hammer Samuelsen
 • Ansættelser og indstilling herom:
  VIP stillingsopslag: Charlotte Fisker
  DVIP stillingsopslag: Charlotte Fisker
  Ansættelser uden opslag af DVIP på uddannelserne (dvs. eksterne lektorer, undervisningsassistenter og videnskabelige assistenter med udelukkende undervisningsportefølje): Charlotte Fisker
  Ansættelser uden opslag af videnskabelige assistenter til forskningsopgaver, TAP (herunder studentermedhjælpere), praktikanter og personer i løntilskudsordning: Afdelings-administratorerne
  Ansættelse af studentermedhjælpere DPU, Aarhus: Bolette Hansen
 • Ansættelsessamtaler videnskabelige og administrative stillinger (tovholder): Charlotte Fisker
 • AURUS (afregningssystem): Maibritt Wraa Nielsen
  DPU, Aarhus: Susanne Hammer Samuelsen
 • AV-udstyr (kameraudstyr, recordere mm.): udlånes af studentermedhjælperne i lok. D145, skriv evt. til iup@dpu.dk
  DPU, Aarhus: udlån af computer, adapter, diktafon: udlånes af studentermedh. i lok. 2110-225, skriv evt. til aarhus@dpu.dk
 • E-fakturering, INDFAK: Maibritt Wraa Nielsen, Dan Fog Enevoldsen, Iben Nørgaard
  DPU, Aarhus: Bolette Hansen
 • Fakturafremsendelse: Maibritt Wraa Nielsen, Iben Nørgaard
 • Feriemelding: mail til: ferie@dpu.dk (spørgsmål kan rettes til Mette Greve)
 • Forskningskonsulent: Henrik Nitschke: rådgiver for forskning og videnudveksling, samarbejdsaftaler, kontrakter
 • Gæsteforskerbesøg: Iben Nørgaard, Mette Greve
  Campus Aarhus: Susanne Hammer Samuelsen
 • Hjemmesider: afdelingsadministratorerne
 • Institutforum: Stig Roesen
 • IT-udstyr: Mail til itindkob@edu.au.dk, når du ønsker en ny computer, softwarelicenser eller andet IT-udstyr. Mindre bestillinger (under 500 kr.) kan ske direkte ved den opstillede computer i IT-afdelingens Servicedesk
 • Kaffebestilling til møder: bestilles via iup@dpu.dk senest to arbejdsdage før. Studentermedhjælperne laver kaffe mm. til møder med mellem 5 og 25 deltagere. Ved flere end 25 deltagere bestiller de i kantinen.
  DPU, Aarhus: bestilles via aarhus@dpu.dk
 • Klippekort til Aarhus til møder og undervisning: Charlotte Fisker Jensen, Hanne Ryge Nielsen og Mette Greve (lokale D318) administrerer de digitale klippekort - eller bestil på klippekort@edu.au.dk.
 • Kopiering: studentermedhjælperne i lok. D145 (iup@dpu.dk, tlf. 871 63553)
  DPU, Aarhus: Studentermedhjælperne i lok. 2110-225
 • Konferencer, seminarer og lignende: kontakt din afdelingsadministrator herom
 • Korrekturlæsning (kun af institutdokumenter): Tobias Hiort-Lorenzen, Lise Wendelboe, Else Thousig, Iben Nørgaard
 • Kreditkort: Maibritt Wraa Nielsen
 • Kælderrum (forvaltning heraf): Kontakt Pia Lundgreen Skelmose
 • Lokalefordeling + oversigt: Mette Greve
  DPU, Aarhus: Bolette Hansen
 • Lokalebooking (mødelokaler) DPU, Aarhus: ekspedition.aarhus@edu.au.dk
 • Modtagelse af nyansatte: Afdelingsadministratorerne, Christine Wernberg Dalhoff
 • Nyhedsbrev, internt:Tobias Hiort-Lorenzen, Lise Wendelboe
 • Persondataredaktører: Mette Greve, Lise Wendelboe
 • Ph.d.-afhandlinger: afleveres til Maibritt Wraa Nielsen
 • PURE (forskningsdatabase): Lise Wendelboe,
  Campus Aarhus: Susanne Hammer Samuelsen
 • Rejseforsikringskort: Mette Greve, Hanne Ryge Nielsen
  DPU, Aarhus: Susanne Hammer Samuelsen
 • Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg, lokalt (LSAU): sekretariat Charlotte Fisker Jensen
 • Sekretær for institutleder: Stig Roesen (mødelogistik, høringsskrivelser mm.)
 • Sekretær for Institutledermødet: Stig Roesen
 • Sekretær for daglig ledelsesmøder: Stig Roesen
 • Sprogvask: Instituttets pulje til sprogvask af engelsksprogede artikler inden indsendelse til internationale publikationer administreres af Simon Rolls
 • Sygemelding: mail til: sygdom@dpu.dk (spørgsmål kan rettes til Mette Greve)
 • Transskription: Anette Eriksen og Lise Wendelboe formidler kontakt til studentermedhjælpere
 • Vip-O-Matic: Uddannelse og øvrige institutopgaver: Hanne Ryge Nielsen, Bolette Hansen og Charlotte Fisker. Timer på eksterne projekter: afdelingsadministrator
 • Uddannelseskonsulent: Ditte Krabbe: rådgiver vedr. uddannelserne, udarbejdelse af strategier, analyser og baggrundsrapporter, bistand ved ansættelser på uddannelserne
 • Visitkort: Mette Greve
 • Word: superbruger: Lise Wendelboe
 • Work Zone (journalisering): Iben Nørgaard

Opdateret juni 2018

41551 / i29