Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  DPU Om DPU Aftagerpanel

Aftagerpanel

Aftagerpanel for DPU, Aarhus Universitet

 • Annette Thornberg, ledelseskonsulent i Dansk Industri
 • Christian Tangkjær, prodekan, CBS Magagement Programmes
 • Claus Hjortdal, formand i Skolelederforeningen
 • Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening
 • Erik Nedergaard Hansen, partner, Peopleway A/S 
 • Gitte Riis Hansen, dimittend fra kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi på DPU og lektor på UC Sjælland
 • Helle Gerber, uddannelseschef, Mellemfolkeligt Samvirke
 • Huno Jensen, leder af uddannelsesafdelingen i Silkeborg Kommune
 • Jørgen Carlsen, forstander Testrup Højskole
 • Katja Munch Thorsen, vicedirektør for læreruddannelse, formidling og videreuddannelse på UCC
 • Kristian Birk, dimittend fra pæd.soc., uddannelseschef i Tænketanken Cevea
 • Kristina Aaltonen, Danske Lærerorganisationer International, leder af Bruxelles-kontoret
 • Nanna Duchêne, adjunkt UC Sjælland og chefredaktør for Studier i Læreruddannelse og -profession 
 • Nanna Heinø Mortensen, dimittend fra pæd.psyk., selvstændig og karrierevejleder i Arts Karriere 
 • Ole V. Rasmussen, Psykologisk Rådgivning i Farum, ass. partner i CESOB
 • Peter Schiødt, rektor Køge Gymnasium
 • Rikke Friis Mikkelsen, uddannelseschef i Børns Vilkår
 • Siri Jordahn, fuldmægtig i Undervisningsministeriet. Siri er tilknyttet Kontor for Prøver, Eksamen og Test og arbejder med videreudvikling af de nationale test. Arbejdsopgaverne strækker sig fra ministerbetjening, projektleder og deltagelse i styre- og arbejdsgrupper på tværs af kontorer og styrelser. Siri er fra den første årgang af dimittender fra Uddannelsesvidenskab. linkedin.com/sirijordahn 
 • Trein Møller, karrierekonsulent og projektleder for dimittendindsatsen i Dansk Magisterforening
 • Vibe Larsen, forskningsprogramleder for Dagtilbuds-, social- og specialpædagogik på Professionshøjskolen UCC
54489 / i29