Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  DPU Forskningsservice

Forskningsservice på DPU

Som forsker på DPU kan få hjælp til det administrative og økonomiske i forbindelse med ansøgninger, bevillinger, kontrakter og samarbejdsaftaler.

Kontakt administrationen i god tid. Derved sikres du en bedre service og slipper for at lave meget af det administrative, som ikke har med selve forskningen at gøre. Læs mere og find kontaktoplysninger nedenfor.

Klassiske forskningsprojekter

Her laver en privat eller offentlig fond eller lignede et opslag, forskere sender en ansøgning, og en bevilling modtages. Fx Forskningsrådene (frie og strategiske), Nordforsk og private fonde såsom Trygfonden, Egmontfonden, Carlsbergfondet, Velux Fonden, Elsass Fonden, Lundbeck Fonden etc.

Se liste på www.researchfunding.net

Kontakt:

  • Gry Louise Jensen, glmj@au.dk, lokale A312, Forskningsstøtteenheden (FSE)
  • Henrik Nitschke, hni@edu.au.dk, forskningskonsulent, DPU

Myndighedsbetjening

Her offentliggør en offentlig myndighed, typisk et ministerium, en styrelse eller en region et udbudsmateriale, og en forskergruppe - ofte sammensat af forskere fra flere institutioner - laver et tilbud på løsning af opgaven for myndigheden.

Kontakt:

EU-projekter

Eksempelvis Horizon 2020 (der løber fra 2014-20), European Research Council (ERC), Marie Curie. Endvidere EU’s Lifelong Learning Programme, der sigter mod at styrke den rolle, som uddannelse spiller for gennemførelsen af målene i EU 2020-strategien.

Del-programmer er Comenius, Grundtvig, Erasmus, Leonardo da Vinci. Samt Tempus-programmet, Health-programmet etc., der bevillingsmæssigt ligner Lifelong Learning-programmet.

Kontakt:

  • Gry Louise Jensen, glj@au.dk, lokale A312, Forskningsstøtteenheden (FSE)
  • Henrik Nitschke, hni@edu.au.dk, forskningskonsulent, DPU

Post doc-projekter

Kontakt:

Ph.d.-projekter

Ved ph.d.-projektansøgninger med navngivne kandidater, herunder erhvervs-ph.d., eller ved ønske om Arts-medfinansiering, skal ph.d.-skolen (Graduate School of Arts) inddrages via ph.d.-programlederne.

Kontakt:

41601 / i29