Forslag til forskningsenhed og konferencetema 

Socialpædagogik

Forslagsstiller: Niels Rosendal Jensen d.15.01.2016

Socialpædagogik er et internationalt anerkendt begreb, som både omfatter det diskursive, det teoretiske og det praktiske felt. Begrebet og forståelsen af det knytter sig til "det sociale spørgsmål", som også hører til i den dyre ende af sociologien og dermed også er af væsentlig betydning for den pædagogiske sociologi. Hermed er begrundelsen for at oprette en forskningsenhed slået an.

Der bliver ikke tale om at starte på bar bund: Der har ved DPU eksisteret et decideret forskningsprogram i socialpædagogik, som senere blev et element i samlekassen SILO. Der har ligeledes eksisteret en masteruddannelse i socialpædagogik og et tilvalgsmodul på kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi i socialpædagogik, som har nydt en stabil deltagelse fra studerende i de seneste 5 år. I tilgift eksisterer der både på nationalt (bl.a. omkring Tidsskrift for Socialpædagogik), nordisk (dog mere af navn end af gavn) og europæisk plan (et aktivt netværk, TiSSA, med tilhørende elektronisk tidsskrift, SW&S) og desuden globalt netværker med enten stærkt fokus på socialpædagogik eller med direkte udspring i den akademiske disciplin. I disse netværker har VIP'er ved DPU deltaget aktivt og høstet anerkendelse for deres indsats - også i kraft af, at der forskningsmæssigt har været en forankring i et program. Aktuelt er kolleger og potentielle samarbejdspartnere i ikke mindst USA, Kina og Japan stærkt optagede af socialpædagogik som akademisk disciplin, ligesom der fortsat er en voksende interesse for socialpædagogik i England, Australien, New Zealand og Italien. For så vidt ville et blik ind i den nye pædagoguddannelse yderligere understrege dette behov, nu bare på nationalt plan. Set i lyset heraf og med en solid bankbog i form af udgivelser af grundbøger og forskningsrapporter/artikler på dansk og engelsk råder afdelingen i pædagogisk sociologi over en stor kapital.

På baggrund af disse erfaringer og potentielle udviklingsmuligheder er det oplagt, at afdelingen i pædagogisk sociologi etablerer en socialpædagogisk forskningsenhed.

Med henblik på den forestående interne afdelingskonference foreslår undertegnede derfor, at temaet socialpædagogik indgår i konferencen, og at der etableres en forskningsenhed under samme navn.

 

53806 / i29