Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  DPU For afdelinger Pædagogisk sociologi Globalisering, governance og ledelse i uddannelsessektoren

Forslag til konferencetema

Globalisering, Governance og Ledelse i uddannelsessektoren

Forslagsstiller: Lejf Moos, 21.12.2015

(Vi har en ansøgning inde om etablering af forskningsprogram med stort set samme tema. Dette forslag er derfor IKKE et forslag til forskningsenhed på dette tidspunkt)

Jeg håber kolleger fra programansøgningen og evt. andre vil være med til at arbejde på dette tema.

Temaet er: forskning i uddannelses-, social- og velfærdsinstitutioner, deres ledelse og professionelle, organisering og deres arbejdsopgaver i lyset af moderniseringerne af den offentlige sektor under globaliseringens vilkår.

Dansk uddannelsespolitik, -økonomi og styring bliver, på alle niveauer, i stigende grad, indlejret i og inspireret af verden omkring os. Det gælder især indflydelsen fra transnationale agenturer som OECD og EC, private virksomheder og faglige foreninger, som producerer og befordrer diskurser, evidens, best practices og andre sociale teknologier, som har betydning for nationale politikeres beslutninger, administrativ praksis samt for forskere og praktikere i uddannelsessystemet. De dominerende problem- og løsningsforståelser har i høj grad effekt på tænkning og praksis, ved at de fortolkes, oversættes og tilrettes de  lokale ønsker og forhold.

Der er tale om betydninger og forståelser, som over tid ændrer ved de grundlæggende værdier for dansk uddannelsespraksis og som dermed får betydning for kvaliteten i uddannelserne og for udviklingen af de relevante kompetencer og den ønskværdige viden til et fremtidigt kompetencesamfund og dets borgere, sektorer og institutioner.

På den baggrund er det overordnede formål: at udvikle forskningsbaseret viden om betydningen af dominerende internationale uddannelsespolitiske tendenser og diskurser for national uddannelsespraksis på såvel politisk, administrativt som praksisniveau:

  • Hvordan ændrer styrings-relationerne mellem transnationale, nationale, lokale og institutionelle sig i disse år – og hvilken betydning har det for aktører og interessenter?
  • Hvordan ændrer ledelsesrelationerne i offentlige og selvstyrende organisationer sig i disse år – og hvilken betydning har det for interessenter og aktører?
  • Hvilke governance- og ledelsesteorier og -praksisser produceres internationalt?
  • Hvordan kan disse teorier oversættes til danske institutioner, så de er tillempede til de lokale værdier og forventninger?
  • Hvordan håndterer offentlige og private organisationer og aktører arbejdet med implementeringen af styrings-og ledelsesidéer?
  • Hvordan involverer organisationerne ansatte såvel som interessenter i diskussioner og udviklingsinitiativer?

Kommentarer

53796 / i29