Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  DPU For afdelinger Pædagogisk sociologi

Afdeling for pædagogisk sociologi

Identitet, konference og enheder

Afdelingsseminar om metode-sammenhænge og perspektiver

I forlængelse af vores sidste seminar i juni 2016 som handlede at udvikle afdelingens syn på, hvad pædagogisk sociologi må være som forskningsområde, altså fagets identitet eller vort blik på pædagogisk forskning i dag, foreslår vi i planlægningsgruppen et opfølgende heldags seminar den 13.12.2016. Hensigten er, at vi tager problemstillinger, positioner og temaer der blev rejst i juni op og uddybe deres styrker og svagheder.  Det er muligt at gense nogle af oplæggene og diskussionerne og forholde sig kritisk til dem. Der blev rejst en række spørgsmål som f.eks. hvorledes forholder vi os metodisk/teoretisk til de nye teknologier.  Hvilke fagdiscipliner fra filosofien, etnologien, antropologien, psykologien og sociologien, kan, som kvalitative og kvantitative metoder bidrage til at styrke forskningsfeltet pædagogisk sociologi?

I forbindelse med interdisciplinære studier af temaer, vi arbejder med på pædagogisk sociologi, ønsker vi oplæg fra instituttets medarbejdere, der viser forskellige metodiske grebs måde at håndtere forholdet mellem fremgangsmåde, teori og praksis. Det gælder om at forholde sig til betydningen af anvendelsen af analyser og etableringen af synteser i eksisterende forskning, nationalt som internationalt.  Den 29.8 udkommer bogen Studier i pædagogisk sociologi (Red.) af Hans Dorf og Niels Rosendal Jensen på Aarhus Universitetsforlag. Der kan alle deltagere hente inspiration.

Hvis du/I vil deltage med indlæg, så send et kort papir til Lejf inden den 14. september. Derefter planlægger gruppen seminaret.

53795 / i29