Ulf Dalvad Berthelsen

Ny lektor ved Afdeling for Fagdidaktik.

13.09.2018

Ulf Dalvad Berthelsen

Jeg forsker i sprog, literacy og integration af digitale teknologier i læringsmiljøer.

Jeg er særligt interesseret i, hvad den omsiggribende digitalisering gør ved fag, fagforståelser og faglige praksisser.

Jeg er involveret i en række forskellige forskningsprojekter, herunder et AUFF-finansieret projekt, hvor vi undersøger integration af computerprogrammering på mellemtrinnet, samt to Innovationsfondsprojekter, Game-Based Learning in the 21st Century (GBL21) og Automated Tracking of Early Literacy Skills (ATEL).

Jeg underviser på kandidatuddannelsen i didaktik (dansk) og er daglig leder af DPU Campus Aarhus.

Navne
41648 / i29