Rune Müller Kristensen

Adjunkt ved afdelingen for pædagogisk sociologi

08.11.2018

Rune Müller Kristensen

Rune Müller Kristensen er pr. 1. november 2018 tiltrådt en stilling som adjunkt tilknyttet Afdeling for pædagogisk Sociologi på DPU, Campus Emdrup.

Rune er uddannet cand.mag. i pædagogik fra Københavns Universitet og ph.d. fra DPU, Aarhus Universitet.

Rune er aktuelt tilknyttet arbejdet med den danske del af TIMSS-undersøgelsen af 4. klasses elevers færdigheder i matematik og science samt projekter om tidlig matematikindsats og turbointerventioner.

Tidligere har han bl.a. bidraget til følgeforskning i undervisning med Fælles Mål i forbindelse med evalueringen af folkeskolereformen. Rune har erfaringer med anvendelsen af forskellige kvalitative og kvantitative metoder og har gennem en årrække bidraget med undervisning til flere af DPU´s uddannelser inden for dette område.

Navne
41648 / i29