Mikkel Stovgaard

Adjunkt ved afdelingen for pædagogisk sociologi

08.11.2018

Mikkel Stovgaard

Mikkel Stovgaard er pr. 1. november 2018 ansat som adjunkt på DPU, Campus Emdrup.  

Mikkel er ph.d. fra Aarhus Universitet (DPU) i 2017 og har en baggrund som cand. pæd. i didaktik (dansk), DPU.

I sin forskning er Mikkel primært optaget af didaktiske temaer herunder særligt læreres og elevers målorienteringer og hvordan mening, værdier, målsætninger og intentioner skabes og spiller en rolle i grundskolens undervisning.

Herudover er Mikkel involveret i effektfuldhedsundersøgelser i relation til Nationalt Center for Skoleforskning (NCS) i projektet ’Smag for livet – med smagen som brobygger’.

Mikkel kommer fra en postdoc-stilling på DPU.

Navne
41648 / i29