Christian Sandbjerg Hansen

Lektor ved afdelingen for pædagogisk sociologi

08.11.2018

Christian Sandbjerg Hansen

Jeg er uddannet cand.mag. i pædagogik fra Københavns Universitet og ph.d. fra samme sted. Jeg har været ansat på DPU siden 1/8 2012 og er ansat som lektor i socialpædagogik og pædagogisk sociologi pr. 1/11 2018.

Jeg arbejder grundlæggende med historisk-sociologiske studier af (social)pædagogiske opdragelsesinstitutioner, særligt børne- og ungdomsforsorgen, herunder professionelle selvforståelser, baggrunde, begrundelser mv., pædagogiske ideer, teorier og metoder og pædagogiske praksisformer, der orienterer sig mod forskellige, samt de strategier og handleformer som forskellige kategorier af marginaliserede børn, unge og voksne udvikler og anlægger.

Aktuelt arbejder jeg på to bogprojekter:

Det ene tager afsæt i Loïc Wacquants tese om avanceret marginalisering og undersøger med det københavnske Nordvestkvarter som case, hvordan et sted bliver til som pædagogisk objekt og pædagogisk subjekt fra omkring år 1900 og frem til i dag.

Den anden bog omhandler forandringen af relationerne mellem prostitution, stat og sted i perioden mellem 1930erne og 1960erne og baserer sig på et unikt kildemateriale bestående af politirapporter, retsprotokoller, psykiaterundersøgelser og socialarbejderudtalelser. Arbejdet med denne bog er del af et større forskningsprojekt om køn, vold og velfærdsarbejde med fokus på krisecentre for kvinder og mænd.

Jeg er del af redaktionen af hhv. Dansk pædagogisk Tidsskrift og Praktiske Grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab.  

Navne
41648 / i29