Birgitte Romme Larsen

Ny lektor ved afdelingen for pædagogisk antropologi

10.10.2018 | Tobias Hiort-Lorenzen

Birgitte Romme Larsen

Birgitte Romme Larsen forsker i migration og flygtningefamilier og har en Ph.D. i Antropologi fra Københavns Universitet. Hun har senest været ansat ved Centre for Advanced Migration Studies (AMIS) under Saxo-Instituttet, Københavns Universitet. Birgittes forskning og etnografiske studier centrerer sig omkring sociale inklusions- og eksklusionsdynamikker i dansk/skandinavisk sammenhæng, med særligt fokus på det hverdagslige møde og institutionelle naboskab mellem flygtninge/asylansøgere og mindre lokalsamfund i danske landdistrikter.

Per 1. oktober ansat som lektor ved afdelingen for pædagogisk antropologi på campus Emdrup

Navne
41648 / i29