Åbent halvdagsseminar arrangeret af forskningsenheden ’Educating for Viable Futures’, d. 2. juni kl. 13-16

Seminaret handler om perspektiver på metodologiske tilgange i forskning som omhandler uddannelse og læring for levedygtige fremtider.

09.05.2017 | Monica Carlsson

edu.au.dk/forskning/forskningsenheder/educating-for-viable-futures

Form: 3-4 oplæg af deltagere i forskningsenheden fulgt op af diskussioner, herunder af følgende spørgsmål: Hvilken viden målsættes, til hvilket formål, viden for hvem? Stillet forskning om fænomener som omhandler engagement, deltagelse, forandring i relation til uddannelse og læring for levedygtige fremtider ’krav om’ en metodologi skåret efter samme læst? Hvilke teoretiske tilgange, og hvilke tilgange til datagenerering, analyse og formidling trækkes der på? Hvilke forståelser af forskerens rolle og hvilke evidenspolitiske udfordringer er på spil?

Tilmelding: monica@edu.au.dk (senest d. 31. maj).

Medarbejdere
41648 / i29